Klub českých turistů – KČT

KČT je zkratkou Klubu českých turistů.

Historie Klubu sahá do roku 1888, kdy byl založen skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Do více než stoleté historie Klubu nepatří jen organizování turistických akcí a spolkové činnosti, ale například významné aktivity kolem Jubilejní výstavy v roce 1891, výstavby pražské petřínské rozhledny a lanovky. Během první republiky byl Klub poměrně movitý, patřila mu i řada chat a dokonce i hradů. Po druhé světové válce byl KČT prakticky zrušen a asimilován do ČSTV. Znovuobnovení činnosti se konalo až po Sametové revoluci v roce 1989.

Dnes má KČT zhruba 40 tisíc členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže.

Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory které se sdružují do 14 oblastí totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje ústředí KČT se sídlem v Praze.

Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky – pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM ČR.

Klub český turistů vydává pro své členy – i pro veřejnost časopis „Turista“.

Odkazy, ke stažení

Webové stránky KČT
Historie KČT
Turistické značení pro pěší

Systém značení – Příručka malá ke stažení (pdf 1.6 MByte)
Systém značení – Příručka velká ke stažení (pdf 7 MByte)

Mezinárodní organizace pro lidový sport – IVV

Mezinárodní organizace pro lidový sport IVV (The International Federation of Popular Sports) se zabývá pořádáním akcí, které nemají výkonnostní charakter. Jejich smyslem a cílem je odblokovat stres a pracovní přepětí nenáročnou fyzickou a cenově dostupnou aktivitou tak, aby se stala sportem pro všechny věkové kategorie, tělesně více či méně zdatné účastníky, tedy sportem pro všechny. Nenásilná forma odpočinkového pobytu v přírodě bez nadměrného zatížení organismu je pro náročnější účastníky akcí nahrazena výkonnostní formou – vyšší kilometráží. Odměnou za to jsou kromě fyzické a psychické pohody navíc ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek.

Klub českých turistů je od roku 1995 členem mezinárodní organizace IVV. Proto turisté KČT mohou podmínky ocenění IVV plnit na akcích IVV jak v České republice, tak i v zahraničí. U nás se započítávají kilometráže – pěší a lyže maximálně do 50 km, cyklo maximálně do 130 km.

Ocenění se plní po linii počtu akcí a po linii počtu kilometráže. Může se však plnit jen jedna forma. Plnění není časově omezeno.

Odkazy

České oficiální stránky IVV
The International Federation of Popular Sports (v angličtině a němčině)