Stezka Českem — může jít každý

Významná akce KČT v roce 2022 — 11. června 2022

Na těchto stránkách se můžete registrovat na jednotlivé etapové krajské pochody seriálu Kolem České republiky.

Termín podání přihlášek byl stanoven na 10. června 2022 20:00

Postup registrace (přihlášení na akci)

1. Přejděte na „přihlášku“,

2. vyberte si jednu z pořádaných akcí (trasu),
po výběru trasy se vám zobrazí tlačítko pro možnost náhledu na údaje o trase,

3. vyplňte své údaje,

4. počkejte na potvrzovací mail; nepřijde-li vám do 5 minut, kontaktujte administrátora přihlášek stanovsky@kct.cz,

5. přijeďte včas na místo startu vybrané akce,

6. kdykoliv můžete absolvovat libovolný úsek severní nebo jižní větve individuálně.

Informace — www.stezkaceskem.cz

Série etapových krajských pochodů Kolem České republiky, pořádaná v 80. a 90. letech minulého století, byla motivací a námětem pro novodobou akci Stezka Českem. Tehdy se vždy v jednom červencovém týdnu chodilo kolem hranic ČR v jednotlivých krajích v protisměru hodinových ručiček. Pochody se uskutečnily v šesti tehdejších krajích — Západočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Severomoravském, Východočeském a Severočeském. Za účast na pochodech v jednotlivých krajích byl odměnou šesticípý odznak s vyznačením daného kraje a za splnění celého okruhu získal účastník další velký odznak.

Po hranicích Česka — Stezka Českem je nekomerčním projektem party nadšenců a Klubu českých turistů. Oficiální dálkový přechod Česka využívá existující a Klubem českých turistů pečlivě udržovanou síť turistických značených cest. Stezka Českem má severní a jižní část a je možné ji absolvovat od západu na východ nebo opačně.

Na základě výše uvedených námětů vznikl nápad v jeden den — v sobotu 11. června 2022 — obejít celou Českou republiku po již vytyčených a na webových stránkách klubu zveřejněných trasách, tzn. převážně po značených turistických trasách. 11. červen je Památným dnem KČT, roku 1888 byl Klub českých turistů v Praze založen.
Akce je organizována po krajích. Na startu dostane každý zájemce mapku trasy, odměnou bude pamětní list a kovový buton s logem Pochodu Stezka Českem.

Startovné

  při přihlášení přes web — člen KČT 15,- Kč, ostatní 20,- Kč
  na startu trasy — člen KČT 20,- Kč, ostatní 25,- Kč bez záruky odměny


Stezka Československem

Snad jen na okraj — Stezka Českem je 1000 a 1000 kilometrů dlouhý a první oficiální přechod Česka. Parta nadšenců, kteří tuto stezku vymysleli, se v září roku 2021 spojila dohromady s nadšenci ze slovenské Cesty hrdinů SNP, dva Kluby — českých a slovenských turistů tak společně dali vzniknout dálkové pěší trase přes krásné české a slovenské hory pod názvem Czechoslovak Trail / Stezka Československem. V ČR vede právě po Stezce Českem.